Nauka

Grupy badawcze:
  • Sztuczne sieci neuronowe
  • Symulacja pola elektromagnetycznego
  • Grupa modelowania oprogramowania
  • Tomografia komputerowa
Konferencja CPEE
Konferencja CPEE (Computational Problems of Electrical Engineering) jest organizowana corocznie od 1999 roku przez IETiSIP PW i Politechnikę Lwowską. Jej obszar zainteresowań to szerokie spektrum obliczeniowych problemów elektrotechniki: od teorii pola elektromagnetycznego, przez analizę obwodów elektrycznych aż po cyfrowe przetwarzanie sygnałów i metody sztucznej inteligencji.
Rozszerzone wersje wybranych referatów są publikowane w pokonferencyjnym numerze Przeglądu Elektrotechnicznego (czasopismo filadelfijskie).
Konferencja odbywa się na przemian na Ukrainie, w Republice Czeskiej i w Polsce.
Więcej informacji na stronie konferencji .
Wolne oprogramowanie
…w przygotowaniu…