Profesor Andrzej Cichocki z ZETiIS uhonorowany wpisem do Złotej Księgi PW

 

 Z przyjemnością informujemy, że profesor Andrzej Cichocki, wieloletni pracownik naszego zakładu, został uhonorowany wpisaniem do ZŁOTEJ KSIĘGI Politechniki Warszawskiej za wybitne osiągnięcia zawodowe.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny z roku 1972. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół teorii obwodów i systemów, sztucznych sieciach neuronowych i przetwarzaniu sygnałów, zwłaszcza mózgowych. Praca doktorska i habilitacyjna dotyczyły tej tematyki. Już po doktoracie otrzymał stypendium Humboldta (Uniwersytet Erlangen-Nurnberg). W efekcie kilkuletniej współpracy z tym Uniwersytetem powstały 2 monografie wydane przez Wileya, poświęcone zaawansowanym metodom analizy i syntezy obwodów z kondensatorami przełączanymi oraz metodom praktycznym optymalizacji jak również szereg wartościowych publikacji w czasopismach z serii IEEE Transactions.

Rozwinięciem tych zainteresowań była tematyka związana ze ślepą separacją sygnałów (ang. Blind Source Separation – BSS), której wyniki zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Dzięki nim Instytut RIKEN w Japonii (najbardziej renomowana Instytucja naukowa Japonii – odpowiednik japoński Polskiej Akademii Nauk) zaproponował mu stanowisko badawcze w laboratorium zajmującym się badaniem sygnałów mózgowych. Profesor Cichocki pracuje w nim nieprzerwanie od 17 lat będąc jego kierownikiem i zatrudniając aktualnie około 20 naukowców zarówno z Japonii jak i z innych krajów. W chwili obecnej laboratorium to w swojej nazwie ma nazwisko profesora (Cichocki Laboratory for Advanced Brain Signal Processing). Jest to wyjątkowe uhonorowanie zasług profesora Cichockiego w tej dziedzinie.

Laboratorium profesora Cichockiego w RIKEN ma wyjątkowe osiągnięcia na skalę światową. Wspólnie z Toyotą opracowany został wózek inwalidzki sterowany myślami, jeden z pierwszych tego typu opracowań na świecie. Fakt ten odbił się szerokim echem na arenie światowej, Demonstrowany był między innymi w telewizji japońskiej, CNN, szereg wywiadów profesora w różnych stacjach. Zespół profesora Cichockiego opracował unikalny na skalę światową system komputerowy separacji sygnałów i obrazów ICALAB, który uważany jest na świecie za najbardziej uniwersalny (kilka tysięcy ośrodków na świecie korzysta aktualnie z tego oprogramowania).

Aktualnie profesor Cichocki pracuje nad wczesnym wykrywaniem choroby Alzheimera na podstawie analizy sygnałów EEG. Innym ważnym polem działania naukowego są również badania nad wczesnym wykrywaniem bólu w różnego rodzaju zastosowaniach rehabilitacyjnych (urządzenie rehabilitacyjne sterowane mózgowo przez pacjenta).

Profesor Cichocki pracując w RIKEN opublikował 2 następne monografie wydane przez Wileya, dotyczące ślepej separacji sygnałów oraz analizy wielowymiarowej sygnałów przy użyciu rachunku tensorowego i dekompozycji na macierze nieujemnie określone. Stanowią one w chwili obecnej coś w rodzaju „biblii” w tej dziedzinie.

Prace prof. Cichockiego są wielokrotnie cytowane przez naukowców z całego świata. Wg bazy WoS liczba cytowań przekracza 5000, a jego Hirsh factor to 37 (wg Google Scholar jego Hirsh factor to 61). Są to liczby stawiające go w gronie najwybitniejszych naukowców światowych w dziedzinie technicznej.

Prof. Cichocki zawsze dbał o kontakt z Polską. Większość jego publikacji (a ma ich kilkaset) opublikowanych w najlepszych czasopismach międzynarodowych jest afiliowana (oprócz RIKEN) również jako prace Politechniki Warszawskiej. Profesor zapraszał i nadal zaprasza do siebie naukowców polskich. Do chwili obecnej przez jego laboratorium przewinęło się kilkudziesięciu Polaków, z czego z samej Politechniki Warszawskiej około 30. Stworzyło to unikalne możliwości zapoznania się z techniką pracy w najlepszej naukowej instytucji japońskiej. Niezależnie od zapraszania polskich naukowców do swego laboratorium nawiązana została współpraca formalna z Instytutem Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno—Pomiarowych PW trwająca trzy lata i całkowicie finansowana przez stronę japońska (suma ponad 100 000 Euro).

Profesor Cichocki współpracuje z najwybitniejszymi naukowcami ze wszystkich krajów świata. Był i jest nadal zapraszany jako „invited speaker” na najważniejszych konferencjach międzynarodowych.

Przy tym wszystkim pozostał człowiekiem bardzo skromnym, życzliwym dla każdego człowieka. Bywając regularnie (2-3 razy w ciągu roku) w Polsce nie odmawia przeprowadzenia seminariów, na których prezentuje swoje prace i wskazuje tematy ważne zwłaszcza dla młodych adeptów nauki.

 

Opracowanie: prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nauka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.