Seminaria w semestrze zimowym 2011/2012

20.10.2011
mgr inż. Bartosz Chaber:
System obliczeń zleconych opartych o elastyczne scenariusze

3.11.2011
prof. dr inż. Stanisław Osowski:
Zastosowanie transformacji PCA i Fishera w rozpoznawaniu obrazów twarzy

17.11.2011
dr. hab.  inż. Tomasz Markiewicz:
Automatyczny system przetwarzania obrazów tętnicy udowej i biodrowej w tomografii komputerowej

8.12.2011
dr inż. Bartosz Sawicki:
Rozproszone tablice mieszające i ich zastosowania

5.01. 2012
mgr inż. Wiktor Nowakowski:
Migracja oprogramowania

19.01.2012
dr inż. Tomasz Grzywacz:
Dekompozycja obszarowa w dyfuzyjnej tomografii komputerowej

Seminaria odbywać się będą w sali 225 GE w czwartki w godzinach 14.15 – 15.00

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nauka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.