Zespół

Lista wszystkich pracowników IETiSIP dostępna jest w portalu ( ISOD ), po wybraniu filtrowania według jednostki organizacyjnej.