ZETiIS

Kierownik Zakładu:
dr hab. inż. Krzysztof Siwek, prof. uczelni

Adres: ZETiIS IETiSIP PW
ul. Koszykowa 75
00-661 Warszawa
Tel.: (22) 628-45-68
Fax: (22) 234-56-42
E-mail: ZETiIS@iem.pw.edu.pl
Jak nas znaleźć:
ZETiIS mieści się na drugim piętrze Gmachu Elektrotechniki na terenie centralnym PW:

ZETiIS liczy obecnie 6 profesorów, 12 innych pracowników naukowo-dydaktycznych i 8 doktorantów. Kształci studentów na wszystkich kierunkach. Zainteresowania naukowe pracowników zakładu obejmują przede wszystkim: zastosowanie metod komputerowych w elektrotechnice (symulacje komputerowe pól i obwodów elektrycznych, bioelektromagnetyzm), sztuczne sieci neuronowe oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów.

ZETiIS wchodzi w skład Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej. Został utworzony w 1970 roku z Katedry Elektrotechniki Teoretyczneji jako Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i wchodził w skład Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego Pierwszym kierownikiem Zakładu został prof. Tadeusz Cholewicki, poprzednio szef Katedry.

Od końca lat siedemdziesiątych zainteresowania naukowe pracowników Zakładu były coraz ściślej związane z wykorzystaniem informatyki w Elektrotechnice – zarówno w badaniach obwodów elektrycznych, jak i pola elektromagnetycznego.

W 1990 roku w Zakładzie powstał kierunek dyplomowania ,,Komputerowe Metody w Elektrotechnice”, który corocznie kończyło kilkunastu absolwentów. W roku 2006, w związku z reorganizacją studiów na Wydziale, kierunek KME został zastąpiony przez nową specjalizację: „Komputerowe metody i narzędzia przetwarzania informacji”.

Po wieloletnich staraniach, w 2003 roku udało się zmienić nazwę Zakładu na nową, bardziej odpowiadającą tematyce prowadzonych tu prac naukowych i dydaktyki: Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej.

Kierownicy Zakładu:

Prof. Tadeusz Cholewicki 1970 – 1973
Doc. dr inż. Zdzisław Trzaska 1973 – 1975
Doc. dr inż. Stanisław Bolkowski (prof. od 1983) od 1975 do 30.09.2001
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Osowski od 01.10.2001 do 31.08.2013.
Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek od 1.09.2013 do chwili obecnej