Obrona pracy

Obrona pracy

Przed obroną pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej)

 • Zapoznać się z dokumentami zamieszczonymi w systemie iSOD dotyczącymi obron dyplomowych
 • Następnie w systemie iSOD:
  • Kierownik Zakładu akceptuje temat pracy,
  • Promotor przyjmuje pracę do obrony,
  • Promotor lub Kierownik Zakładu wyznacza recenzenta pracy.
 • Należy udać się do Dziekanatu z wypełnionym podaniem o dopuszczenie do obrony (wydruk z iSOD), skład Komisji podaje dr hab. inż. Krzysztof Siwek, podpisuje dyplomant, promotor. W składzie komisji zawsze jest:
  • przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
  • promotor
  • recenzent
  • pracownik reprezentujący dany kierunek
 • Ustalić datę obrony z promotorem
 • Pobrać okładki do pracy z sekretariatu GE216 (dwie sztuki)
 • Wydrukować dwie (2) kopie pracy dyplomowej
 • Załadować pracę (plik pdf) do iSOD – pozycja „ostateczna wersja pracy”
 • Dodatkowo należy przygotować po jednym egzemplarzu opinii i recenzji (na oddzielnych kartkach) do złożenia w Archiwum Uczelni
 • Do każdego egzemplarza pracy należy dołączyć podpisaną płytę CD (wkleić w kopercie na tylną – trzecią – okładkę). Instrukcja tworzenia płyty jest w Decyzji Dziekana
 • Przygotować jeszcze jedną taką samą płytę do złożenia w Archiwum Uczelni.
  UWAGA: Każda płyta CD zawierająca tekst pracy dyplomowej powinna być podpisana markerem (imię, nazwisko, nr albumu, tytuł pracy, inżynierska/magisterska), a egzemplarz do Archiwum Uczelni powinien być w podpisanej papierowej kopercie.
 • Płyta CD powinna być gotowa na obronę. Wobec tego należy wcześniej zeskanować też oświadczenie o oryginalności z podpisem Dyplomanta.
 • Jeśli student występuje o odpis dyplomu w języku obcym, powinien napisać streszczenie pracy w tym języku (z przetłumaczonym tytułem pracy). Szczegółowe informacje w Dziekanacie.

Obrona pracy dyplomowej – egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest zgodnie z §19 regulaminu studiów Politechniki Warszawskiej.

Na obronę należy przynieść oprawione egzemplarze pracy dyplomowej, dwie płyty CD i po 1 egzemplarzu opinii i recenzji.

Podczas obrony pracy dyplomowej student przedstawia krótką ustną prezentację, w której prezentuje główne założenia wykonanej pracy i omawia uzyskane wyniki. W dalszej części egzaminu student odpowiada na pytania związane z kierunkiem studiów.

Przykładowe pytania:

Ocenę końcową oblicza się według wzoru podanego w regulaminie studiów ostateczny wynik studiów, zgodnie z § 20 ust.2., z uwzględnieniem uwag tam zawartych.

Po obronie pracy dyplomowej

Po pomyślnie zdanym egzaminie możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu studiów – proszę pytać w Dziekanacie

 • Należy uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni – zebrać podpisy na Karcie Obiegowej (Załącznik nr 12 z pliku zalączniki.zip) potwierdzające rozliczenie się z poszczególnymi organami Uczelni (np. Biblioteką).
 • Czekać na zaproszenie na Uroczyste Wręczenie Dyplomów z Sekretariatu Uczelni.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Dydaktyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.